InterMune Know IPF Now

InterMune Know IPF Now

İPF Nedir?

İdiyopatik pulmoner fibrozis (İPF), akciğerlerde kalıcı hasara neden olan ilerleyici bir akciğer hastalığıdır, akciğer sertleşmesi adıyla da bilinir. Doktorunuzdan duyabileceğiniz bazı yaygın terimleri anlamanız yararlı olabilir:

İnterstisyel akciğer hastalığı (İAH), interstisyel akciğer dokusunun enflamasyonuna ve/veya skarlaşmasına (fibrozis) neden olan geniş bir akciğer bozuklukları grubunu tanımlamaktadır.

Pulmoner fibrozis, akciğer dokusu hasar gördüğünde ve skarlaştığında ortaya çıkar. Bu kalınlaşmış sert doku, akciğerlerinizin fonksiyonlarını düzgün şekilde gerçekleştirmesini daha zor hale getirir. Pulmoner fibrozise bağlı skarlaşma çok sayıda faktörden kaynaklanabilir.

İdiyopatik pulmoner fibrozis, akciğerlerde bilinmeyen nedenlerle skarlaşmaya ya da fibrozise yol açan bir interstisyel akciğer hastalığıdır. En yaygın görülen interstisyel akciğer hastalıklarından biridir.

İPF ile meydana gelen doku hasarı, akciğerlerin içindeki en derin dokulardaki minik yaralanmalara yanıt olarak ortaya çıkan anormal iyileşmeden kaynaklanıyor olabilir. Bu yaralanmalar sonucunda, akciğerlerdeki hava kesecikleri (alveoller) kalınlaşarak ve sertleşerek skarlaşmaya (fibrozis) neden olur. Bu da, soluduğunuz oksijenin kan dolaşımına girmesini zorlaştırır.

Referanslar :
1. Ganesh Raghu et al, Am J Respir Crit Care Med Vol 183. pp 788–824, 2011
2. American Thoracic Society/European Respiratory Society International Multidisciplinary Consensus Classification of the Idiopathic Interstitial Pneumonias. This official statement of the American Thoracic Society (ATS), and the European Respiratory Society (ERS) was approved by the ATS board of directors, June 2013 and by the ERS Steering Committee, March 2013. Am Respir Crit Care Med. 188 (6): 733-748. September 15, 2013.
3. Meltzer EB, Noble PW (2008). "Idiopathic pulmonary fibrosis". Orphanet J Rare Dis. 3 (1): 8.

İPF’deki Akciğer Hasarına Yakından Bakın