InterMune Know IPF Now

InterMune Know IPF Now

İPF’nin Belirti ve Bulguları Nelerdir?

Çoğu kişi İPF’si olduğunu ancak belirtiler ortaya çıktıktan sonra ya da hastalık ilerledikten sonra öğrenmektedir. Bazı vakalarda, hastalar İPF hastası olduklarını, başka akciğer problemleri için yapılan testlerde İPF’ye bağlı akciğer skarlaşması paterninin saptanmasıyla öğrenmektedir.

İPF’nin erken dönemdeki belirti ve bulgular aşağıdakileri içerebilir:

• Balgamsız, kuru, inatçı öksürük
• Bazen normal günlük aktiviteler sırasında bile görülebilen nefes darlığı
• Doktorun akciğer muayenesinde İPF’ye özgü bulgular saptaması.

Zamanla daha fazla belirti ortaya çıkabilir ya da şiddetlenebilir:

• İstirahat halindeyken bile nefes darlığınız olabilir
• Kuru öksürüğünüz daha kuru hale gelebilir ve kontrol edemediğiniz öksürük krizleri yaşayabilirsiniz
• Hafif aktiviteler sırasında bile kolayca yorulabilirsiniz
• Parmaklarda zamanla çomaklaşma (clubbing) olabilir
• Kanda oksijen doygunluğunun azalmış olması nedeniyle oksijen destek tedavisi almanız gerekebilir

Hastalığın ilerlemesi herkeste farklı farklı olmaktadır. Bazı kişilerde İPF’nin neden olduğu akciğer hasarından kaynaklanan bulgular hızla başlamaktadır. Bazı kişilerde ise ilerleme daha yavaş olmaktadır. Hastalığın ilerleme seyrini tam olarak öngörmek güçtür; bu nedenle, doktorlar bir hastada İPF’nin hangi hızda ilerleyeceğinden emin olamamaktadır.

Başka sağlık problemleri ya da yaşın ilerlemiş olması gibi birçok faktör hastalık seyrini etkileyebilir. Ortalama olarak çoğu hasta, teşhis konduktan sonra 2 ila 5 yıl civarında yaşamaktadır. Bazı İPF hastaları teşhis konduktan sonra 10 yıl ya da daha uzun süre yaşamakta, bazılarında ise sağlık durumu hızla kötüleşmektedir.

Referanslar :
1. Ganesh Raghu et al, Am J Respir Crit Care Med Vol 183. pp 788–824, 2011
2. American Thoracic Society/European Respiratory Society International Multidisciplinary Consensus Classification of the Idiopathic Interstitial Pneumonias. This official statement of the American Thoracic Society (ATS), and the European Respiratory Society (ERS) was approved by the ATS board of directors, June 2013 and by the ERS Steering Committee, March 2013. Am Respir Crit Care Med. 188 (6): 733-748. September 15, 2013.
3. Meltzer EB, Noble PW (2008). "Idiopathic pulmonary fibrosis". Orphanet J Rare Dis. 3 (1): 8.
4. Flaherty KR, Mumford JA, Murray S, Kazerooni EA, Gross BH, Colby TV, Travis WD, Flint A; et al. (2007). "Prognostic implications of physiologic and radiographic changes in idiopathic interstitial pneumonia". Am J Respir Crit Care Med 168 (5): 543–548.