InterMune Know IPF Now

InterMune Know IPF Now

Kimlerde İPF Var?

İdiyopatik pulmoner fibrozis (İPF), nadir bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, daha iyi teşhis teknikleri ve İPF hakkındaki farkındalığın artması, İPF’si olan daha fazla kişinin tespit edilmesine yardımcı olabilecektir. Birçok nadir hastalıkta olduğu gibi İPF hastalarının sayısı konusunda kesin bir tahmin yapmak oldukça güçtür.

Çeşitli epidemiyoloji çalışmalarına dayanan verilere göre;
• İdiyopatik Pulmoner Fibrozis'in insidansı100.000'de 5 ila 10 arasında değişmektedir.
• IPF prevalansı ise 100.000 kişide 14 ila 43 arasında değişmektedir.
• Amerika Birleşik Devletleri’nde İPF hastalarının sayısının 50,000 ila 70,000 arasında olduğunu tahmin edilmektedir. 
• Her yıl 15,000 ila 20,000 hastaya İPF teşhisi konmaktadır.
• Ülkemizde tahmin edilen İPF hasta sayısı 13,000 civarındadır.

Yaş bir risk faktörüdür

İPF tipik olarak 50 yaş ve üstü bireyleri etkilemektedir. Ancak, İPF erken erişkinlik döneminde de teşhis edilebilmektedir.

İnsidans: her yıl görülen yeni vaka sayısı

Prevalans: belli bir zaman aralığında toplumda görülme sıklığı

Referanslar :
1. Müsellim B. Et al. Clin Respir J. 2014 Jan;8(1):55-62. doi: 10.1111/crj.12035. Epub 2013 Jul
2. Gribbin J, et al. Incidence and mortality of idiopathic pulmonary fibrosis and sarcoidosis in the UK.Thorax 2006;61:980–985.
3. Navaratnam V, et al. The rising incidence of idiopathic pulmonary fibrosis in the U.K. Thorax2011;66:462–467.
4. Raghu G, et al. Incidence and prevalence of idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 2006;174:810–816.
5. Fernández Pérez ER, et al. Incidence, prevalence, and clinical course of idiopathic pulmonary fibrosis: a population-based study. Chest 2010;137:129–137.
6. Coultas DB, et al. The epidemiology of interstitial lung diseases. Am J Respir Crit Care Med1994;150:967–972.